Huisreglement

toegang tot het festivalterrein

Om veiligheidsredenen worden honden niet toegelaten op de festivalweide!

De toegang tot het festivalterrein en de camping is enkel toegestaan aan:

 • personen in het bezit van een geldig toegangsbewijs
 • festivalmedewerkers
 • herstellingsdiensten en dienst waterwegen
 • hulpdiensten
 • de toezichthoudende overheid

De toegang tot het festivalterrein en camping is verboden voor personen in het bezit van:

 • voorwerpen die gevaarlijk of hinderlijk kunnen zijn voor andere personen of voor het normaal verloop van het festival
 • professionele film-, foto- en audio-apparatuur, behalve mits toestemming organisatie
 • voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden (zoals knipmessen, scherpe stokken,…); wanneer iemand met wapens, die door de wet verboden zijn, op het terrein probeert te komen, wordt automatisch de politie verwittigd

Wie in het bezit is van voorwerpen die niet op het terrein mogen, kan die afgeven aan het ingangssecretariaat en hiervoor een afgiftebewijs krijgen. De voorwerpen kunnen bij het verlaten van het terrein terug opgehaald worden.

 • Het is aan de festivalgangers niet toegestaan eigen drank mee te brengen. Dit wordt gecontroleerd bij de toegangscontrole.
 • Kinderen onder de 12 jaar kunnen gratis op het terrein, maar onder de volledige verantwoordelijkheid van de ouders of een andere begeleidende persoon.

Het betreden van het terrein houdt in

 • het dragen van het geldige labadoux-polsbandje dat men krijgt na afgifte van ticket of betaling. Bij doorknippen of scheuren zijn de bandjes niet meer geldig!
 • het tonen van dit bandje bij vraag daartoe door de mensen van de groep toezicht en toegangscontrole
 • de instructies op te volgen van de mensen van de groep veiligheid

Het verblijf op het festivalterrein houdt in

 • zich enkel te begeven in de voor het publiek voorziene zones 
 • ten allen tijde de richtlijnen van de mensen van de groep veiligheid opvolgen
 • een elementair respect voor de omgeving: u wordt vriendelijk verzocht de aangeboden afvalcontainers en de voorziene sanitaire infrastructuur te gebruiken

 

Het is strikt verboden:

 • op tenten, constructies en afsluitingen te klimmen
 • de orde te verstoren of de veiligheid in het gedrang te brengen
 • vuur te maken op of rond het festivalterrein