Labadoux sociaal

Labadoux is voor iedereen. Dat zit in ons DNA. We geloven dat ook wij als festival ons steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. 

Daartoe werd het plan Social ® op de rails gezet. Labadoux Social ® heeft een coördinerende taak. Bovendien willen we ons engageren sociale integratieprojecten met muzikale of culturele inslag een duwtje in de rug te geven. Dit doen we door muziekgroepen met een sociale insteek op het programma te zetten of door initiatieven die eclectisch verbonden zijn met ons DNA te ondersteunen.